هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با تگ: مجموعه مولانا
وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد
2020-05-28 05:02:57

وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد

مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد


سیه آن...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
وب گردی