هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با تگ: عباس معروفی
شما اسم این را می‌گذارید زندگی؟
2021-02-23 20:10:09

?شما اسم این را می‌گذارید زندگی؟ 

که هر کدام از ما جنازه‌ی یک نفر را بر دوش داریم، سوا...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
رادیو داشت آهنگی از آرو پِرت پخش می‌ کرد
2020-10-31 00:00:43

رادیو داشت آهنگی از آرو پِرت پخش می‌ کرد که تا آن روز نشنیده بودم و نداشتمش. چقدر آهنگ‌ های قشنگ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
دنیا مثل آتشگران است
2020-10-31 00:00:43

?گفتم: دنیا مثل آتشگران است. هر چه سرعتش را تندتر می کند، آدم زودتر به بیرون پرت می شود.

گف...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
وب گردی