هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
لوییز هی خالق کتاب شفای زندگی میگوید
لوییز هی خالق کتاب شفای زندگی میگوید
مطالعه:یک دقیقه

می توانیم گرایشی را که در برابر گذشته داریم عوض کنیم. گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است.

اکنون دیگر نمی توانیم گذشته را عوض کنیم

اما می توانیم اندیشه هایی را که درباره ی گذشته داریم عوض کنیم.


زندگی واقعا بسیار ساده است.

از هر دست که بدهیم از همان دست می گیریم.

هرگونه درباره ی خود بیندیشیم،

برایمان به واقعیت در می آید و هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد، آینده ی ما را می آفریند!


📕 شفای زندگی

✍🏻 #لوییز_هی
ارسال شده در:
2020-10-24اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53