هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
سنگ و گل کمال نیست
سنگ و گل کمال نیست
مطالعه:یک دقیقه

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

سنگ و گل کمال نیست.

اگر توانستی روی آب راه بروی، خیال نکن کسی شدی....

اگر توانستی طی الارض کنی، خیال نکن کسی شدی...

اگر توانستی مثل پرندگان در هوا پرواز کنی، خیال نکن کسی شدی...

خس هم روی آب می رود، اردک و غاز هم روی آب راه می روند. اگر در هوا بپری تازه مگسی باشی. آنها هم در هوا پرواز می کنند.... جان خویش را دریاب، دل به دست آور و تحصیل حقیقت کن.

ممکن است کسی با به کار بستن دستورات و از راه علم به اوهام و علوم غریبه یا چیزهای دیگر، کارهایی کرده باشد اما "دل بدست آور، تا کسی باشی"...

🌸🍃🌸🍃ارسال شده در:
2020-09-23اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53