هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
راستش زندگی زن‌‌ ها خیلی سخته
راستش زندگی زن‌‌ ها خیلی سخته

راستش زندگی زن‌‌ها خیلی سخته.

مادر خودم هفتاد و خورده‌ای عمر کرد؛ هر روز خدا هم کار می‌کرد. یک روز نگاهی به دور و بر خودش انداخت، رفت اون پیرهن خواب دانتلش رو که از چهل و پنج سال پیش داشت هیچ‌وقت هم تنش نمی‌کرد از صندوق درآورد تنش کرد، 

بعد رو تخت‌خواب دراز کشید چشم‌هاش رو بست گفت بابا رو سپردم دست همه‌ی شما؛ من #خسته‌ام ...📚گور_به_گور

 #ویلیام_فاکنر


ارسال شده در:
2020-09-24مطالب مرتبط
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند
2020-06-28 10:36:47

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …

به میزان هویتشان به...

ادمین
فقیری به در خانه بخیلی آمد
2020-11-26 00:00:36

➕ فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من د...

ادمین
پیرزنی با چتر می رقصید
2020-07-03 05:01:54

پیرزنی ڪه با چتری در دستش زیر باران می رقصید، دیوانه نبود ؛ او فقط بیش از همه ما قدر لحظه ها را م...

ادمین
سالها پیش تو اداره پُست یه سمت بهم دادن
2020-06-08 07:14:28

سالها پیش تو اداره پُست یه سمت بهم دادن با دفترو دستڪ ،نسبت به سن ڪمم سِمَت دهن پرڪنی بود، دفتر ر...

ادمین
فقر همه جا سر میکشد
2020-06-07 14:59:17

میخواهم بگویم؛ فقر همه جا سر میکشد …فقر ، گرسنگی نیست، عریانی هم نیست …

فقر ،حتی گاهی زیر ش...

ادمین
ميگويند خداوند داستان ابليس را تعريف کرد
2020-05-29 08:38:07

ميگويند خداوند داستان ابليس را تعريف کرد ، 

تا بداني که نميشود به عبادتت ،

 ...

ادمین
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53