هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
بند آزادی ات-مجموعه آثار دکترعلی شریعتی
بند آزادی ات-مجموعه آثار دکترعلی شریعتی

و اکنون،تو ای که به «مِنی» رسیده ای، ابراهیم وار، باید قربانی ات را آورده باشی، باید، از هم آغاز، اسماعیل ات را برای ذبح در مِنی انتخاب کرده باشی!
اسماعیل تو کیست؟  چیست؟
نیازی نیست که کسی بداند، باید خود بدانی و خدا،
اسماعیل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، زنت، شویت، شُغلت، شهرتت، شهوتت، قدرتت، موقعیّتت، مقامت...
من نمی دانم،
هر چه در چشمِ تو،
جایِ اسماعیل را در چشمِ ابراهیم دارد،
هر چه تو را،
در انجام مسئولیت،
در کار برای حقیقت، سد شده است،
بند آزادی ات شده است، پیوند لذتی شده است که تو را به ماندن خویش می خواند، همچون غُل جامعه به زمین استوارت بسته است، نمی گذاردت بروی! ...
اینها، نشانی های اسماعیل است، تو خود او را در زندگی ات بجوی و بردار و اکنون که «آهنگ خدا» کرده ای، در «مِنی» ذبح کن!
? برگرفته از کتاب حج ، ص ۱۷۷-۱۷۸
.مجموعه آثار ۶ ?دکترعلی شریعتی ?

?


ارسال شده در:
2020-08-26اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار