هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
فیه ما فیه
فیه ما فیه
مطالعه:یک دقیقه

آسمان ها و زمین ها همه بی چاره و مُسَخّرِ حُکمِ وی هستند.
او پادشاهی عظیم است.
نورِ او چون نورِ ماه و آفتاب نیست که به وجودِ ایشان چیزی بر جای بماند.
چون نور او بی پرده روی نماید،
نه آسمان مانَد و نه زمین،
و نه آفتاب و نه ماه.

جز آن شاه، کسی نمانَد!

#فیه_ما_فیه
ارسال شده در:
2020-07-30اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53