هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
مردم خیال خود را به خدایی گرفته اند
مردم خیال خود را به خدایی گرفته اند
مطالعه:یک دقیقه

انسان هنوز درخواست اسباب بازی دارد تا با آنها بازی کند. انسان آماده ی رشد نیست. مایل نیست رشد کند. او به حماقت هایش چسبیده است. او بسیار زیاد در جهل خود سرمایه گذاری کرده و به فریب خود ادامه میدهد.
فقط خودت را تماشا کن....وقتی در مورد خدا صحبت می کنی وقتی در مورد خداوند صحبت میکنی، در مورد خدای خودت صحبت میکنی. خدایی که در ذهنت ساخته ای. و خدای تو چه نوع خدایی میتواند باشد؟
آیا آن خدا میتواند بیشتر از خودت باشد؟ نه...فقط میتواند کمتر از تو باشد.
می تواند از تو زیباتر باشد؟ قطعا نه...آن خدا می تواند از تو زشت تر باشد. آن خدای تو می تواند یک وضوح باشد؟ نه...محکوم است که یک سردرگمی باشد. زیرا تو خودت در مفهوم آن خدایت درگیر هستی. آن خدا نمیتواند از تو والاتر باشد .قامت تو، در هر حدی باشد، قامت خدایت هم به همان اندازه خواهد بود
مردم بر اساس خواسته ها، جاه طلبی ها و منیت های خود فکر میکند، و همه چیز، رنگ آن را میگیرد، و خدای تو هم رنگ آن چیزی را میگیرد که خودت هستی. ذهنی کوچک که در مورد خدا فکر میکند، خدایی را به صورت خویش می آفریند

#اوشو

مردم خیال خود را به خدایی گرفته اند....

مولاناارسال شده در:
2020-07-30اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53