هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
در زندگی هرگز دزدی نکن
در زندگی هرگز دزدی نکن
مطالعه:یک دقیقه

مرد آهسته درِ گوش فرزندِ تازه به بلوغ رسیده اش گفت: پسرم، در دنیا فقط یک گناه هست و آن دزدیست، در زندگی هرگز دزدی نکن.
 پسر متعجب و مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دستِ کج نداشته.

 پدر به نگاه متعجب فرزند، لبخندی زد و ادامه داد:

⛔️در زندگی دروغ نگو، چرا که اگر گفتی، صداقت را دزدیده ای.

⛔️خیانت نکن، که اگر کردی، عشق را دزدیده ای.

⛔️خشونت نکن، که اگر کردی، محبت را دزدیده ای.

⛔️ ناحق نگو، که اگر گفتی، حق را دزدیده ای،

⛔️بی حیایی نکن، که اگر کردی، شرافت را دزدیده ای،

⚜️⚜️پس در زندگی فقط دزدی نکن...

•┈┈••✾•🍃🌼🍃•✾••┈┈•ارسال شده در:
2020-07-26اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53