هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
شگفتا از كسى كه
شگفتا از كسى كه
مطالعه:یک دقیقه

❗️شگفتا از كسى كه:

🔺١-بر الله توكل نموده،اما باز هم نگران آينده است❗️

🔺٢-به رحمت الهى ايمان دارد، اماباز هم نااميد است❗️

🔺٣-به حكمت الهى ايمان دارد، اما باز هم از تقدير و سرنوشت مى نالد❗️

🔺٤-به عدالت الهى ايمان دارد، اما باز هم درعاقبت ظالمان ترديد دارد❗️

🔺٥-به مرگ،يقين دارد، اما برايش آماده نمى شود.❗️

🔺٦-بى وفايى دنيا را تجربه كرده،اما باز هم به آن دل بسته❗️

🔺٧-به يوم الحساب ايمان دارد،اما تاكنون از خود حساب نگرفته است❗️

🔺٨-مدعى عشق به رسول الله (ص) و امامان بزرگوار اسلام است ، اما از دستورات شان تبعیت نمی کند❗️

🔺٩-مى داند شيطان دشمن قسم خورده اش است،اما باز هم از او پيروى مى كند❗️

🔺١٠-هرچه بيشتر گناه مى كند،كمتر استغفار مى كند❗️

🔺١١-هر چه عمرش كمتر مى شود،بيشتر به زندگى دل مى بندد❗️

🔺١٢-هر چه ثروتش بيشتر مى شود ، فقيرانه تر زندگى مى كند❗️ارسال شده در:
2020-07-26اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53