هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
تو از انواع قضاوتهای مردم رنج میبری
تو از انواع قضاوتهای مردم رنج میبری
مطالعه:سه دقیقه

تو از انواع قضاوتهای مردم رنج میبری و همان قضاوت را نثار دیگران میکنی و این بازی ابعادی نامتناسب پیدا کرده است. 

تمامی بشر از آن در رنج است.

اگر میخواهی از آن خلاص شوی، نخستین چیز این است: 

خودت را داوری نکن.

نقصهایت را، شکست هایت را و نقاط ضعف خودت را متواضعانه بپذیر.

نیازی نیست که طور دیگری وانمود کنی. فقط خودت باش: 

"من چنینم، پر از ترس. نمیتوانم شب تاریک بیرون بیایم، نمیتوانم به جنگلی انبوه بروم." 

چه اشکالی در این وجود دارد؟ 

وقتی که خودت را پذیرفتی، قادر خواهی بود تا دیگران را بپذیری، زیرا بینشی روشن داری که آنان نیز از همان بیماری در رنج هستند. 

و این پذیرش تو به آنان نیز کمک میکند تا خودشان را بپذیرند.

میتوانیم تمام این روند را معکوس کنیم: خودت را بپذیر.این تو را قادر میسازد تا دیگران را بپذیری. 

و چون کسی آنان را پذیرفته، آنان برای نخستین بار زیبایی پذیرفتن را یاد میگیرند، چه آرامشی دست میدهد، و آنوقت آنان نیز دیگران را پذیرا میشوند.


اگر تمام بشریت به نقطه ای برسد که در آن هر کس خودش را چنان که هست بپذیرد، تقریبا نود درصد از مصیبتها از بین خواهد رفت، زیرا که پایه ای ندارند، 

و قلبها به خودی خود باز میشوند و عشق شما جاری خواهد شد.

هم اینک چگونه میتوانی عشق بورزی؟ وقتی که اینهمه خطا و اینهمه نقص و ضعف ببینی، 

چگونه میتوانی دوست بداری؟  

تو میخواهی کسی کامل باشد، هیچکس کامل نیست، بنابراین باید حالت دوست نداشتن را قبول کنی و یا اینکه بپذیری که مهم نیست که کسی ناقص باشد. عشق را میتوان سهیم شد با انواع مردم، 


متوقع نباش، داوری کردن زشت است، مردم را آزار میدهد. از یک طرف به آزردن و زخمی کردن آنان ادامه میدهی و از سوی دیگر خواهان عشق و احترام آنان هستی، این ناممکن است.

آنان را دوست بدار، به ایشان احترام بگذار و شاید عشق و احترام به آنان کمک کند تا بسیاری از ضعف ها و نقصهایشان را تغییر دهند، 

زیرا عشق به آنان انرژی تازه ای میدهد، معنای جدید، نیرویی جدید.

عشق به آنان ریشه هایی تازه میبخشد تا در برابر تندبادها، آفتاب سوزان و باران سنگین بایستند.

قلب خودش باز میشود.

نگران قلب نباش.


#اشوارسال شده در:
2020-07-17اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53