هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت
پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت
مطالعه:یک دقیقه

➕پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت:
سردت نیست؟ گفت: عادت دارم
گفت: میگویم برات لباس گرم بیاورند.

و فراموش کرد،
صبح جنازه نگهبان را دیدند، روی دیوار نوشته بود:
به سرما عادت داشتم، اما وعده لباس گرمت مرا از پای درآورد...!

مواظب وعده هایمان باشیم...ارسال شده در:
2020-07-21اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53