هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
داستان استادی با شاگردش از باغى ميگذشت
داستان استادی با شاگردش از باغى ميگذشت
مطالعه:چهار دقیقه

استادی با شاگردش از باغى ميگذشت ...چشمشان به يک کفش کهنه افتاد.

شاگرد گفت گمان ميکنم اين کفشهاي کارگرى است که در اين باغ کار ميکند .

 بيا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس بدهيم و کمى شاد شويم ...! 

استاد گفت چرا براى خنده خود او را ناراحت کنيم؛ 

بيا کارى که ميگويم انجام بده و عکس العملش را ببين! 

مقدارى پول درون آن قرار بده ... 

شاگرد هم پذيرفت و بعد از قرار دادن پول ، مخفى شدند.

کارگر براى تعويض لباس به وسائل خود مراجعه کرد و همينکه پا درون کفش گذاشت متوجه شيئى درون کفش شد و بعد از وارسى ، پول ها را ديد. 

با گريه فرياد زد : خدايا شکرت !  خدايی که هيچ وقت بندگانت را فراموش نميکنى .... 

ميدانى که همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالى و با چه رويی به نزد آنها باز گردم و همينطور اشک ميريخت.... 

استاد به شاگردش گفت: هميشه سعى کن براى خوشحاليت ببخشى نه بستانی.....+ 

⬅️در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید.+ 

⬅️در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون رو نبوسید.+ 

⬅️در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نگید.+ 

⬅️در برابر کسی که نداره ، از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید

⬅️⬅️⬅️هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد،

⚜️مگر به " فهم و شعور " 

⚜️مگر به " درک و ادب " 

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگران از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند !

🌸🍃این قدرت تو نیست،

🌸🍃این " انسانیت " است!ارسال شده در:
2020-07-12اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53