هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پیرزنی با چتر می رقصید
پیرزنی با چتر می رقصید
مطالعه:دو دقیقه

پیرزنی ڪه با چتری در دستش زیر باران می رقصید، دیوانه نبود ؛ او فقط بیش از همه ما قدر لحظه ها را می دانست و خبر داشت ڪه شادی ناپایدارترین چیز جهان است. 

او از غم های بسیاری رد شده بود از تلخی های بسیارتر ، از دوستت ندارم ها،از جدایی از مرگ ... 

حالا هم فقط داشت رد می شد؛ 

اما فهمید #یڪ_جا_باید_بایستد حتی اگر شده چند ثانیه آنجا ڪه ترانه ای هست و آهنگی و امیدی و شوری و زندگی ؛ 

پس ایستاد و شروع ڪرد به رقصیدن روی اندوه های خودش، زیر اشڪ هایش... همین.


او بیش از همه ما قدر لحظه ها را می دانست...☘️ارسال شده در:
2020-07-03اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار