هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …

به میزان هویتشان به دیگران احترام میگذارند…

و به میزان کمبودهایشان آزارت میدهند.…

هر چه حقیرتر باشند بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند....

هر چه فرهنگشان غنی تر باشد بیشتر به دیگران عشق میدهند…

هر چه هویتشان عمیق تر باشد محترمانه تر رفتار میکنند و به اندازه درکشان میفهمند و به اندازه شعورشان به باورها و حرفهایشان عمل میکنند...


ارسال شده در:
2020-06-28مطالب مرتبط
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53