هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد کارگاه نجاری شد
شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد کارگاه نجاری شد
مطالعه:یک دقیقه

شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد کارگاه نجاری شد.همینطورکه مار گشتی میزد بدنش به اره گیر کرد و کمی زخم شد. مار خیلی ناراحت شد و برای دفاع از خود اره را گاز  گرفت که سبب خونریزی دور دهانش شد.


 او نمی فهمید که چه اتفاقی افتاده و از اینکه میدید اره دارد به او حمله میکند و مرگش حتمی است، تصمیم میگیرد برای آخرین بار از خود دفاع کرده و هر چه شدیدتر حمله کند و بدنش را دور اره پیچاند و هی فشار داد.


نجار صبح که آمد روی میز بجای اره لاشه ی مار بزرگ و زخم آلودی را دید.

مار بخاطر خشم زیاد و تفکر نادرستش موجب مرگ خود شد؛ مواظب افکار نادرستمان باشیم.


اگر عصبانی هستید کمی صبر کنید!


#لوییز_ال_هیارسال شده در:
2020-06-28اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار