هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
برای شروع و قدم گذاشتن در راه حقیقت چند اصل را باید مورد توجه قرار داد
برای شروع و قدم گذاشتن در راه حقیقت چند اصل را باید مورد توجه قرار داد

اولین اصل اینست: *در زمان حال زندگی کنید.

برای چند روز از عادت قدیمی خود دست بردارید و راجع به گذشته و آینده فکر نکنید.

اگر اجازه بدهید که افکار بیفایده ی گذشته و آینده شما را با خود ببرند، لحظه موجود و زنده را بدون بهره خواهید گذاشت.

نه گذشته و نه آینده هیچ کدام وجود ندارند.

گذشته که فقط یک خاطره است.

و آینده هم یک تصور.

فقط این حال است که حقیقت دارد..

و اگر قرار باشد که حقیقت دریافت شود، فقط از طریق زمان حال ممکن است.

شما باید فقط در همین لحظه ی موجود زندگی کنید. مراقب باشید. این مراقبت کردن عادت همیشگی شما را در هم خواهد شکست و دیگر اجازه نخواهید داد که گذشته مرده و بی جان، لحظه ی زنده ی شما را خراب کند.


دومین اصل اینست:

*طبیعی زندگی کنید.

تمام رفتار و منش بشر امروز مصنوعی و ساختگی و نتیجه ی قراردادها و شرایط مختلف اجتماعی است. ما خود را در پوششی کاذب بسته ایم و بخاطر همین پوشش، رفته رفته از ماهیت اصلی خویش دور شده ایم. این پوشش دروغین را بدور اندازید و آنچه را که هستید ببینید. درست مثل هنرپیشه ها که پس از اتمام کارشان روی صحنه ی تئاتر به پشت صحنه میایند و لباسشان را درمی آورند و گریم خود را پاک میکنند، شما هم چند روزی ماسک دروغین را از

چهره ی خویش بردارید و بگذارید که طبیعت واقعی شما خودش را نشان دهد.

سعی کنید با این طبیعت راستین تان، زندگی کنید.

حقیقت از همین راههای ساده بدست میآید.

در این چند روز بگذارید که فقط خودتان باشید،

بدون شغل و مرتبت تان،

بدون نام و نشان و اصل و نسب تان.


سومین اصل اینست:

*تنهایی

در عین حال که در جمع هستید، سعی کنید تنهایی خود را حفظ کنید.

انسان طبیعتاً تنها به دنیا میآید و تنها میرود.

در تنهایی حقیقت بر او آسانتر آشکار خواهد شد، اما معمولاً انسان هرگز تنها نیست و همیشه توسط دیگران احاطه شده است. حتی اگر جمعیت و غوغا در اطراف وی نباشد، در درون او غوغا وجود دارد. این غوغا و ازدحام باید از میان برود.

نگذارید درونتان از غوغا پر شود، همین طور در خارج از وجودتان نیز آرامش را حفظ کنید.

برای چند روز، قوم و خویش و دوست و دشمن را فراموش کنید. بگذارید بدون ایشان، خویشتن خود را پیدا کنید،

اینها نمی گذارند انسان بداند که کیست.


#اشوارسال شده در:
2020-05-18اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار