هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
جاذبه ذهن
جاذبه ذهن

? داروي تو در خودت هست، اما آگاه نیستي و درد تو نیز از خودت است، اما نميبیني و تو كتاب الهي هستي كه با حروف و كلمات آن، تمام پنهانها آشكار ميشود. حضرت علي (ع) 

  

? به هر چيزي كه ميانديشيد، پس از مدتي شاهد جذب خودش يا چيزي كه با آن ارتباط دارد، خواهيد بود. 


? آیا تاكنون پيش نيامده كه به یاد دوستي قدیمي افتاده باشيد و پس از مدتي او را در جایي ببينيد؟ یا مدتي به چيزي اندیشيده باشيد و یك نفر - بدون  

اطلاع - آن را به شما هدیه كند؟! 


? اكثر مردم این وقایع یا حوادث مشابه را به حساب شانس و تصادف و یا تقدیر ميگذارند، اما از حقيقت نامرئي آن بياطالعند و نميدانند كه بر زندگي انسان تماماً قانون حاكم است، نه تصادف. 


✅ حكيم سبزواري ميگوید: 

در جهان هستي هيچ چيز اتفاقي نيست، زیرا هر پدیده داراي عللي است  

كه با آنها وجودش حتمي شده است و فرد نادان آن را تصافي ميداند! 

اگر تاكنون افكار منفي داشتهاید، نترسيد، فقط كافي است كه افكارتان را  

مثبت كنيد و بدانيد كه یك فكر مثبت صدها بار قويتر از افكار منفي است. 


❇️ ذهن انسان مانند آهنرباست و به هر چيزي كه فكر كند، همان را جذب ميكند،  

حتي اگر خوشش نيايد 


#معجزه_ذهن


ارسال شده در:
2020-05-17مطالب مرتبط
روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت
2020-06-28 10:36:47

روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت!دلیلش را پرسیدند گفت: شیر دستور داده تا گردن همه زرافه ها را بز...

ادمین
بالای دروازه جهنم نوشته اند
2021-01-22 23:59:05

?بالای دروازه جهنم نوشته اند:


ای که وارد میشوی، همه ی امیدهایت را پشت سر بگذار!<...

ادمین
هستند کسانی که از آنچه دارند با شادی می‌دهند
2021-05-10 23:58:05

💎هستند کسانی که از آنچه دارند با شادی می‌دهند، و پاداشِ آن‌ها همان شادی‌ست.

و هستند کسانی ک...

ادمین
به ساعت نگاه کردم
2020-11-17 00:03:43

?به ساعت نگاه کردم،

شش و بیست دقیقه صبح بود. 


دوباره خوابیدم.

ب...

ادمین
درخت جوانی نزد درخت پیری رفت
2020-07-19 14:02:59

?درخت جوانی نزد درخت پیری رفت و گفت: «خبر داری که چیزی آمده که ما را می‌بُرد و از پایمان می‌انداز...

ادمین
به مکه که رفتم خيال ميکردم ديگر تمام گناهانم پاک شده است
2020-07-14 11:02:20

به مکه که رفتم، خيال ميکردم ديگر تمام گناهانم پاک شده است، غافل از اينکه تمام گناهانم گناه نبوده...

ادمین
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار