ما آن کسی را که میخواهیم جذب نمیکنیم

‏ما آن کسی را که میخواهیم جذب نمیکنیم ،ما دقیقا همان کسی که هستیم را به سمت خود جذب میکنیم !

اگر مایل هستیم در کنار انسان‌های شایسته ، لایق و ارزشمند زندگی کنیم ، باید خود نیز چنان باشیم

اگر درونمان فقر ، لجباری ، قهر ، دروغ ، عدم تعهد و ریا باشد ، هر چقدر هم که به روابط مملو از صداقت و ثروت و صلح فکر کنیم ، باز هم‌ درونیات خودمان نصیبمان می‌شود و بس...

پس با خودسازی شروع کنیم

تغییر از ما آغاز می‌شود .


#تلنگر_امروز