هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته
همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته
مطالعه:یک دقیقه

همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته، برای فرصت های فوق العاده صبر نکن، فرصتهای معمولی ‌رو بدست بیار و ازشون فرصتهای عالی بساز.

Everything happens when it needs

 to happen, but don't wait for extraordinary opportunities, seize common occasions and make them great.


#تلنگر_امروز
ارسال شده در:
2020-05-10اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53