هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
نیایش به سبک شعر با خدا
نیایش به سبک شعر با خدا
مطالعه:یک دقیقه

عاشقان،اینجا کلاس درس ماست...

ما همه شاگرد و استادش خداست...


درس آن راه کمال و بندگیست...

شیوه انسان شدن در زندگیست...


امتحانش ازکتاب معرفت...

نمره اش ایمان وتقوا، منزلت...


با عمل تنها بود این آزمون...

از مسیر عقل رفتن تاجنون...


باید اینجا چشم دل را وا کنی...

تا که در عرش خدا مأوا کنی...


درس اول در وصالش، اشتیاق...

درس آخر، وصل و پایان فراق...


شرط اول،عاشقی، تسلیم عشق...

ورنه بی خود دیده ای تعلیم عشق...


شاهدان درحلقه تسلیم اند و بس...

محو رخسار گلی بی خار و خس...ارسال شده در:
2020-04-27اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار