هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
این موارد زیر برای خود آزماییست
این موارد زیر برای خود آزماییست

💎این موارد زیر برای خودآزماییست :


- اگر هنگامی که در هتل و یا جای مشابهی هستید و در چای خود شکر بیشتر از اندازه ای که در خانه خود هستید بریزید شما احتمالا آدم فاسدی هستید


- اگر در توالت عمومی از دستمال کاغذی بیشتری نسبت به مواقعی که در خانه خود هستید استفاده میکنید شما یک دزد بالقوه هستید و اگر موقعیتی بدست آورید قطعا اموال دیگران را از آن خود خواهید کردید


- اگر شما در مواقعی که دیگران هزینه غذا خوردن رستوران را حساب میکنند بیشتر از اندازه معمول غذا بخورید شما آدم حریصی هستید


- اگر آدمی هستید که در صف ها جلو میزنید در صورتیکه موقعیت شغلی مهمی بدست آورید شما بالقوه شخصی هستید که از موقعیت خود سوء استفاده خواهید کرد.


- اگر در ترافیک سنگین از خط خود خارج شده و بطریقی دیگران را رد کنید در صورتیکه موقعیت شغلی خاصی بدست آورید از آنجایی که از قانون نفرت دارید بسادگی اموال را عمومی اختلاس خواهید کرد.


-  اگر فاضلاب و یا آب کثیف منزل خود را مدیریت نکنید و  بطرف منزل همسایه خود هدایت نمایید کنید شما بالقوه داری ضعف شخصیت و انسان بی ادبی هستید.


اگر شما این پست را خواندید و موارد  آنرا غیر ضروری تلقی کردید شما آدم صادقی نیستید و نشانه هایی از بیماری دارید و به خود و جامعه آسیب خواهید رساند.

بیایید سعی نماییم انسانی باشیم که بتوانیم در هر کجا خود را پیدا نماییم.ارسال شده در:
2021-06-17مطالب مرتبط
مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت
2020-05-25 06:44:34

مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت، آن زن کره...

ادمین
فقیری به در خانه بخیلی آمد
2020-11-26 00:00:36

➕ فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من د...

ادمین
قانون خلا و ثروت
2020-05-13 09:30:36

?قانون خلا می گوید اگرچیزی را واقعا می خواهی برایش فضای خالی ایجادکن.مثل اکسیژن که تا ازریه ما بی...

ادمین
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند
2020-06-28 10:36:47

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …

به میزان هویتشان به...

ادمین
به مکه که رفتم خيال ميکردم ديگر تمام گناهانم پاک شده است
2020-07-14 11:02:20

به مکه که رفتم، خيال ميکردم ديگر تمام گناهانم پاک شده است، غافل از اينکه تمام گناهانم گناه نبوده...

ادمین
راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله
2020-05-21 06:37:19

۶۰ سال چونه زدم ! الان میسپارم به #خودش! 

راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله ولی سرح...

ادمین
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار