هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
چون دوستت می دارم
چون دوستت می دارم

چون دوستت می‌دارم

مجبور نیستی آن‌گونه که روز آشنایی‌مان بودی

باقی بمانی


چون دوستت می‌دارم

مجبور نیستی خود را محدود کنی

به تصویری که از تو زنده مانده در من


چون دوستت می‌دارم

می‌توانی در خودت ببالی

چیزهای جدیدی کشف کنی در وجودت

می‌توانی دگرگون شده،

بشکفی،

تازه شوی


چون دوستت می‌دارم

می‌توانی آنچه هستی باقی بمانی

و آنچه نیستی شوی...


#مارگوت_بیکل #شاعرانه


ارسال شده در:
2021-03-17اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار