هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
شما اسم این را می‌گذارید زندگی؟
شما اسم این را می‌گذارید زندگی؟

?شما اسم این را می‌گذارید زندگی؟ 

که هر کدام از ما جنازه‌ی یک نفر را بر دوش داریم، سوار بر قطاری به جای نامعلومی می‌رویم که نه مبدأ آن را می‌دانیم و نه مقصدش را؟ 

دلمان به این خوش است که زنده‌ایم. چقدر به پریانی که در برابر چشمانمان آزادانه می‌رقصند بی‌توجهیم و خیال می‌کنیم آنها را ندیده‌ایم، چقدر از کنار چیزهای مهم می‌گذریم و آنها را به حساب نمی‌آوریم، چقدر به پولک‌های طلایی آفتاب نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم هرگز از آفتاب پولک‌ طلایی نریخته است، و چقدر به هستی بی‌اعتناییم. ? پیکر فرهاد 

✍? #عباس_معروفی


ارسال شده در:
2021-02-23مطالب مرتبط
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند
2020-06-28 10:36:47

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …

به میزان هویتشان به...

ادمین
برای شروع و قدم گذاشتن در راه حقیقت چند اصل را باید مورد توجه قرار داد
2020-05-18 13:43:53

اولین اصل اینست: *در زمان حال زندگی کنید.

برای چند روز از عادت قدیمی خود دست بردارید و راجع...

ادمین
ماشینت که جوش می آورد
2021-04-09 20:10:04

ماشینت که جوش می آورد ...

حرکت نمی کنی... کنار زده و می ایستی❗️

وگرنه ممکن است ماشین...

ادمین
فقیری به در خانه بخیلی آمد
2020-11-26 00:00:36

➕ فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من د...

ادمین
راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله
2020-05-21 06:37:19

۶۰ سال چونه زدم ! الان میسپارم به #خودش! 

راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله ولی سرح...

ادمین
باید به کودکان آموخت که جهان بی باتوم و گلوله زیباتر است
2020-10-28 00:01:11

باید به کودکان آموخت که جهان بی باتوم و گلوله زیباتر است! 

باید به فکر ساختن یک بادباد...

ادمین
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار