هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
اگر بتوانی همواره در اکنون بمانی
اگر بتوانی همواره در اکنون بمانی

اگر بتوانی همواره در اکنون بمانی،

 آدم شادی هستی.

آن وقت می‌فهمی که در صحرا، 

زندگی هست؛ آسمان ستاره دارد؛ 

جنگجویان می‌جنگند. 

چون این بخشی از زندگی بشر است.

زندگی یک جشن است؛ 

جشنی عظیم؛ 

چون همواره در همان لحظه‌ای است که در آن می‌ زی‌ایم و فقط در همان لحظه ...


📕کیمیاگر

✍🏻 #پائولو_کوئلیو


ارسال شده در:
2021-01-07مطالب مرتبط
کاﺋﻨﺎﺕ ﺑﺎ کسی ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
2020-06-19 07:16:44

ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ڪﻨﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻃﺮﺡ ﺭﯾﺰﯼ ﻣﯽ ڪﻨﻪ...

...

ادمین
تو از انواع قضاوتهای مردم رنج میبری
2020-07-17 06:16:25

تو از انواع قضاوتهای مردم رنج میبری و همان قضاوت را نثار دیگران میکنی و این بازی ابعادی نامتناسب...

ادمین
رزق همیشه مادی نیست
2020-05-27 12:48:04

رزق همیشه مادی نیست.رزق معنوی مخفی تر استاما پر #برکت تر.

گاهی به دلت می افتد به مجلسی و جم...

ادمین
سلام خدا
2020-12-21 00:00:07

سلام خدا

میدونم که حال تو هم خوب نیست

میدونم که خیلی عصبانی هستی ازاینکه با افریده ها...

ادمین
اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن
2020-09-13 12:56:54

اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن! اگر دستت به جایی می رسد دریغ نکن. معجزه زن...

ادمین
همه ی ما میمیریم همه ی ما
2020-11-04 16:16:01

💎همه ی ما میمیریم.
همه ی ما.
بدون استثناء ،
 کمی دیرتر .
کمی زودتر . یک دفعه نا...

ادمین
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53