هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
آدم های این جهان قدر نمیدانند
آدم های این جهان قدر نمیدانند

آدم های این جهان قدر نمیدانند!

اخلاق و رفتار های خوب و پسندیده دیگر مورد استقبال نیست

آدم های پاک و صادق دیگر در این دنیا جایی ندارند

تو اگر کار خوبی انجام دهی کسی از تو تشکر نمی کند 

نمیدانم کجای کار اشتباه است 

نمیدانم چرا به اینجا رسیده ایم 

ولی اخلاق و رفتار را فراموش کرده ایم 

ولی من به خودم قول داده ام 

که خوب رفتار کنم ، خوب تلاش کنم 

و رفتار و اخلاقم با دیگران مهربان باشد

من کاری ندارم که طرف مقابلم چگونه است

من اعتقاد دارم باید خوب باشم 

باید با مهربانی با دیگران برخورد کنم 

شاید اگر هرکسی این اعتقاد را داشته باشد

زندگی و این جهان زیباتر می شود

اخلاق و رفتار خوب گاهی میتواند 

از اتفاقات بد جلوگیری کند 

کمی فکر کنیم ، کمی صبرمان را بیشتر کنیم

باور کنید دنیا جای قشنگ تری میشود.


ارسال شده در:
2020-12-11اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53