هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پیمان جوکار شایگان
پیمان جوکار شایگان
مطالعه:دو دقیقه

وقتی به درخت نگاه می کنیم خداوند را تحسین می کنیم که چقدر زیبا و کامل آفریده است، سایه دارد ، میوه دارد ،سبز و شکوهمند است کامل کامل!

خورشید نیز چنین است کامل کامل! هیچ چیز نمی توان به آن اضافه کرد!

گل ، کوه ، دشت ، حیوانات ، دریا ، جنگل ، همه و همه در نهایت کمال و زیبایی خلق شده اند.

حال وقتی که به خودمان می رسیم هزار ایراد می گیریم : چرا به اندازه ی کافی پول ندارم؟چرا غمگین هستم ؟چرا کوتاهم ؟ چرا بلندم؟چرا زندگی ام اینطور شد؟ چرا سرنوشتم اینطور بود ؟ وهزار چرای دیگر.....بعد با خود می گوییم اگر من جای خدا بودم چنین می کردم و چنان!

فراموش می کنیم همان خالقی که همه ی دنیا را در نهایت کمال آفریده ، حتما ما را هم در حد کمال آفریده و حتما در هر چیزی که آن را کمبود می نامیم حکمتی نهفته است.

شاید درخت شکوه کند از اینکه دائم زیر آفتاب سوزان است ، شاید گل شکوه کند از اینکه کوچک و ضعیف است شاید خورشید شکوه کند از اینکه داغ و در تب است اما غافلند از نقش مهمی که برای هستی دارند.

شاید ما هم با همه ی کمبودها و رنج هایمان در حال ایفای نقش مهمی در دنیا هستیم!

پس دست از شکوه و شکایت برداریم،دست از سرزنش خداوند برداریم و وظیفه مان را انجام دهیم!ارسال شده در:
2020-11-19اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53