هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
روشن ضمیری چیست؟!
روشن ضمیری چیست؟!

اگر تشنه هستی هم اکنون  آب بنوش. هیچ چیزی مهمتر از آن نیست. و از آنجا که هیچ هدفی وجود ندارد، همۀ اهداف شخصی اند. زندگی از هدف گراییِ تو حمایت نخواهد کرد بلکه به هر طریق ممکن سعی خواهد کرد که همۀ اهداف تو را خراب کند. 


باید راههای آرام گرفتن در لحظۀ حال را یاد بگیری. روشن ضمیری تلاش برای رسیدن به چیزی نیست. بلکه وضعیت بی تلاشی است. وضعیت بی عملی است. وضعیت انفعال و پذیرشی بی اندازه است. شما هیچ کاری نمی کنید. به هیچ چیزی فکر نمی کنید، برای هیچ چیزی برنامه ریزی نمی کنید. تمرینات یوگا انجام نمی دهید، هیچ تکنیک و روشی انجام نمی دهید. فقط وجود دارید. فقط هستید. و در همان لحظه، یک درک ناگهانی پیدا می کنید که:

 همه چیز همانطور است که باید باشد. 

این روشن ضمیری است!

روشن ضمیری تجربه ای نیست که نور عظیمی ببینید و  نیروی کوندالینی برخیزد و خدا در مقابل شما بایستد و بگوید: «میتوانی سه آرزو کنی و من آنها را برآورده خواهم کرد.» احمق نباشید!


روشن ضمیری اصلاً یک تجربه نیست. اینطور نیست که شما قادر خواهید بود روی آب راه بروید، یا مرده ای را زنده کنید یا کور و کر و لال را شفا دهید. روشن ضمیری هیچ کاری با این قبیل چیزها ندارد. 


روشن ضمیری یک درک ساده است که همه چیز همانطور است که باید باشد. 


این تعریف روشن ضمیری است: 

همه چیز همانطور است که باید باشد. هر چیزی همانطور که هست، مطلقاً کامل است. این احساس... و شما ناگهان در خانه هستید. هیچ چیزی کم نیست. شما یک بخش زنده از این تمامیتِ شگرف و زیبا هستید. در آن آرام می گیرید و به آن تسلیم میشوید. شما بطور مجزا وجود ندارید. همۀ جدایی ها ناپدید شده اند!

 

یک شادی عظیم روی میدهد. چونکه با ناپدید شدن نفس، هیچ نگرانی ای باقی نمی ماند. با ناپدید شدن نفس، هیچ اضطرابی نمی ماند. با ناپدید شدن نفس، دیگر هیچ امکانی برای مرگ باقی نمی ماند. این است روشن ضمیری!

روشن ضمیری این ادارک است که همه چیز خوب است. همه چیز زیباست و همانطور که هست زیباست. هر چیزی در هماهنگی و نظمی شگرف است!

 

#آچاریا_راجنیش ارسال شده در:
2020-06-21مطالب مرتبط
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار