هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
اصلا رقیه نه مثلا دختر خودت
اصلا رقیه نه مثلا دختر خودت

اصلا رقیه نه ، مثلا دختر خودت؛

یک شب میان کوچه بماند ،چه میشود؟


اصلا بدون کفش ،توی بیابان ،پیاده نه !!!

در راه خانه تشنه بماند ،چه میشود ؟


دزدی از او به سیلی و شلاق و فحش ،نه !

تنها به زور گوشواره بگیرد ،چه میشود؟


گیریم خیمه نه ،خانه و یا سرپناه ،نه !

یک شعله پیرهنش را بگیرد،چه میشود ؟


در بین شهر ،توی شلوغی ،همیشه ،نه !

یک شب که نیستی ،بهانه بگیرد ،چه میشود؟


اصلا پدر ،عمو و برادر ،نه ، جوجه ای ،

تشنه مقابل چشمش بمیرد ،چه میشود ؟


دست گناهکار مرا روز رستخیز ،

یک دختر سه ساله بگیرد ،چه میشود ؟

???????????????


ارسال شده در:
2021-01-19مطالب مرتبط
این موارد زیر برای خود آزماییست
2021-06-17 23:58:07

💎این موارد زیر برای خودآزماییست :


- اگر هنگامی که در هتل و یا جای مشابهی هستید و...

ادمین
مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت
2020-05-25 06:44:34

مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت، آن زن کره...

ادمین
فقیری به در خانه بخیلی آمد
2020-11-26 00:00:36

➕ فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من د...

ادمین
قانون خلا و ثروت
2020-05-13 09:30:36

?قانون خلا می گوید اگرچیزی را واقعا می خواهی برایش فضای خالی ایجادکن.مثل اکسیژن که تا ازریه ما بی...

ادمین
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند
2020-06-28 10:36:47

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …

به میزان هویتشان به...

ادمین
به مکه که رفتم خيال ميکردم ديگر تمام گناهانم پاک شده است
2020-07-14 11:02:20

به مکه که رفتم، خيال ميکردم ديگر تمام گناهانم پاک شده است، غافل از اينکه تمام گناهانم گناه نبوده...

ادمین
اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار