هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: بخوانیم
سه درس مهم زندگی
2020-11-24 00:00:47

سه درس مهم زندگی: اگر می خواهید دروغی نشنوید، اصراری برای شنیدن حقیقت نداشته باشید. 

ب...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
سقراط می ‌گفت من داناترین فردم
2020-11-23 00:00:02

💎 سقراط می ‌گفت من داناترین فردم چون تنها کسی هستم که می ‌دانم نمی‌‌دانم، در حالی که دیگران هنوز...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
فقر‌
2020-11-22 00:00:04

💎بیشتر بیماری های انسان از روح او سرچشمه میگیرد.


بیمارستان‌های روانی پر از بیمار...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
بیماریش اینقدر طولانی شد
2020-11-19 00:00:04

💎بیماریش اینقدر طولانی شد که اطرافیانش به مریضیش عادت کردند و از یاد بردند که اون داره عذاب می‌کش...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
پیمان جوکار شایگان
2020-11-19 00:00:04

وقتی به درخت نگاه می کنیم خداوند را تحسین می کنیم که چقدر زیبا و کامل آفریده است، سایه دارد ، میو...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
جراحی شخصيت
2020-11-16 07:11:31

آلپورت روانشناس مطرح عقیده دارد که وقتی که از کسی انتقاد می‌کنیم، داریم به نوعی جراحی شخصیت می‌کن...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
میخوام آدم حسابی باشم
2020-11-14 00:00:28

💎*بخشی از کتاب*
   *میخوام آدم حسابی باشم*
 *از خانم نیکیتا جامعه شناس* *سو...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
پرواز
2020-11-12 00:00:06

💎یک يوزپلنگ، اگر با هزار کیلومتر سرعت هم بدود ؛ باز نمیتواند ؛ به پرواز درآید.
 ولى ، یک...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
تا باران نباشد رنگین کمانی نیست
2020-11-12 00:00:06

تا باران نباشد، رنگین کمانی نیست...

تا تلخی نباشد، شیرینی نیست...

تا غمی نباشد، لبخند...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
میز شادی جهان
2020-11-01 00:00:07

💎می گویند میزِ شادی ِ جهان چهار پایه دارد: دو تای آن را مولانا به ما نشان داده دو تای دیگر را حاف...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
رادیو داشت آهنگی از آرو پِرت پخش می‌ کرد
2020-10-31 00:00:43

رادیو داشت آهنگی از آرو پِرت پخش می‌ کرد که تا آن روز نشنیده بودم و نداشتمش. چقدر آهنگ‌ های قشنگ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ما هميشه زندگى را بديهى فرض مى‌كنيم
2020-10-31 00:00:43

ما هميشه زندگى را بديهى فرض مى‌كنيم، نه؟ فكر مى‌كنيم سال‌هاى زيادى پيشِ رو داريم و براى تمام كاره...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
وب گردی