هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: داستان صوتی
هیچ خوابی آنقدر عمیق نیست که من
2020-09-28 00:00:25

?هیچ خوابی آنقدر عمیق نیست که من

صدایت را در آن نشنوم.

حالا دوباره شب های سفید متعلق...


ادمین

مطالعه: 3 دقیقه
راز چشمه سحر آمیز
2019-10-29 06:37:53

روزی روزگاری در یک جنگل بزرگ خرگوش کنجکاوی زندگی می کرد. یک روز، خرگوش کنجکاو درحال دویدن و بازی...


علیرضا دوست پور

مطالعه: 3 دقیقه
وب گردی