هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: در گوشی
همه ی ما میمیریم همه ی ما
2020-11-04 16:16:01

💎همه ی ما میمیریم.
همه ی ما.
بدون استثناء ،
 کمی دیرتر .
کمی زودتر . یک دفعه نا...


ادمین

مطالعه: 3 دقیقه
شانس چیست
2020-10-31 00:00:43

شانس همون کار مثبتی هست، که تو در طبیعت انجام دادی و طبیعت به تو، یک کارخوب یا یک انرژی‌مثبت بدهک...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
لوییز هی خالق کتاب شفای زندگی میگوید
2020-10-24 00:00:20

می توانیم گرایشی را که در برابر گذشته داریم عوض کنیم. گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است.


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
چهار جمله از چهار کودک که در تاریخ بشر به خط سیاه حک شده است
2020-10-16 00:00:57

💎چهار جمله از چهار کودک که در تاریخ بشر به خط سیاه حک شده است 😔

💔یک: دختر سوری بود که در وق...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت
2020-10-06 00:00:02

پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی‌شد !

مدت‌ها در آن رنجور...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن
2020-09-13 12:56:54

اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن! اگر دستت به جایی می رسد دریغ نکن. معجزه زن...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
یادتان نرود اتفاق های خوب فقط یکبار برایتان می افتند
2020-09-13 12:49:50

یادتان نرود اتفاق های #خوب فقط یکبار برایتان می افتند ...یکبار عاشق میشوید ،یکبار می توانید یک نف...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
میخواهم پندی به شما دهم
2020-09-13 12:39:29

میخواهم پندی به شما دهم: یڪدیگر را بپرستید، یڪ خروار مقدمه ی بی موضوع برای شما نمی چینم.

جا...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
از تخت خواب ‌تان در هتل بتوانید
2020-09-14 09:10:23

از تخت خواب ‌تان در هتل بتوانید برج ایفل را ببینید یا نبینید واقعاً اهمیتی ندارد؛

اینڪه بتو...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
رفیقی میگفت
2020-09-11 11:01:06

رفیقی میگفت : *دنیا یک خانه بزرگ است* و آدمها هر کدام مانند یکی از وسایل خانه هستند :

*بعضی...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
راس ساعت هیچ
2020-09-07 08:14:07

دمهای زیادی را دیده ام که خسته اند. خیلی خسته. خسته اولین چای صبح را می نوشند. خسته ازدحامِ کوچه...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
آدم یه روزی خوشحاله یه روزی تلخه
2020-09-07 08:14:07

آدم یه روزی خوشحاله یه روزی تلخه. یه ساعتی میرقصه یه ساعتی گریه میکنه. یه لحظه هایی عاشقه یه لحظه...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
وب گردی