هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: تلنگر امروز
به دشمنانت هزاران بار فرصت بده
2020-05-13 09:30:36

⭐️به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند


⭐️اما به دوستانت یک فرصت...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
انسان همان چیزی می شود که به آن می اندیشد
2020-05-11 06:03:19

🔵 انسان همان چیزی می شود که به آن می اندیشد با ناخواسته های خود نجنگ، چرا که قویتر و بزرگتر می شو...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته
2020-05-10 08:29:26

همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته، برای فرصت های فوق العاده صبر نکن، فرصتهای معمولی ‌رو بدست...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
احساس قدرت خارق ‌العاده
2020-05-09 05:56:51

💚احساس قدرت خارق‌العاده ای روی ارتعاش تو دارد وقتی از عشق صحبت میکنی  سرشار ازشادمانی هستی

ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
سلامت روانی شما
2020-05-08 06:37:10

🔆سلامت روانی شما دقیقا بستگی دارد به اینکه تا چه حد می توانید کسانی را که با اعمالشان به نحوی به...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
وب گردی