هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: تلنگر امروز
سالها پیش تو اداره پُست یه سمت بهم دادن
2020-06-08 07:14:28

سالها پیش تو اداره پُست یه سمت بهم دادن با دفترو دستڪ ،نسبت به سن ڪمم سِمَت دهن پرڪنی بود، دفتر ر...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
فقر همه جا سر میکشد
2020-06-07 14:59:17

میخواهم بگویم؛ فقر همه جا سر میکشد …فقر ، گرسنگی نیست، عریانی هم نیست …

فقر ،حتی گاهی زیر ش...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ابلیس و طناب شیطان
2020-05-31 12:24:39

مردي کنار بيراهه اي ايستاده بود. ابليس را ديد که با انواع طنابها به دوش در گذر است. کنجکاو شد و پ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ﺣﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ
2020-06-04 04:43:06

ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !

ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !

ﻭﻟﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ميگويند خداوند داستان ابليس را تعريف کرد
2020-05-29 08:38:07

ميگويند خداوند داستان ابليس را تعريف کرد ، 

تا بداني که نميشود به عبادتت ،

 ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
پل اعتماد-یه سبد خوراکی همیشه در آشپرخونه اداره وجود داشت
2020-05-31 12:24:39

یه سبد خوراکی همیشه در آشپرخونه اداره وجود داشت. اگر کسی دلش میان وعده می خواست بر می داشت و پولش...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
به بهشت خواهیم رفت
2020-05-29 07:42:19

اگر روزی توانستیم به ستایش علف های هرز و گل های خودرو بَرآییم، تا #رستگاری راهی نخواهیم داشت.

...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
از این دنیا به عنوان یک کاروانسرا استفاده کنید
2020-05-28 05:02:57

از این دنیا به عنوان یک کاروانسرا استفاده کنید. در آن خانه نسازید. مطمئنا باید از آن استفاده کنید...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت
2020-05-25 06:44:34

مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت، آن زن کره...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
همه احساس می‌کنند که چیزی کسر دارند
2020-05-24 05:47:27

همه احساس می‌کنند که چیزی کسر دارند. در حقیقت آن احساس کمبود به این خاطر نیست ‌که تو ثروت، مقام،...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
مانده بودم لفی خسر را چگونه معنا کنم
2020-05-21 06:37:19

مانده بودم «لفی خسر» را چگونه معنا کنم از بس فکر کردم خسته شدم و با خود گفتم 

بروم سرا...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله
2020-05-21 06:37:19

۶۰ سال چونه زدم ! الان میسپارم به #خودش! 

راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله ولی سرح...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
وب گردی