هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: تلنگر امروز
از این دنیا به عنوان یک کاروانسرا استفاده کنید
2020-05-28 05:02:57

از این دنیا به عنوان یک کاروانسرا استفاده کنید. در آن خانه نسازید. مطمئنا باید از آن استفاده کنید...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت
2020-05-25 06:44:34

مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت، آن زن کره...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
همه احساس می‌کنند که چیزی کسر دارند
2020-05-24 05:47:27

همه احساس می‌کنند که چیزی کسر دارند. در حقیقت آن احساس کمبود به این خاطر نیست ‌که تو ثروت، مقام،...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
مانده بودم لفی خسر را چگونه معنا کنم
2020-05-21 06:37:19

مانده بودم «لفی خسر» را چگونه معنا کنم از بس فکر کردم خسته شدم و با خود گفتم 

بروم سرا...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله
2020-05-21 06:37:19

۶۰ سال چونه زدم ! الان میسپارم به #خودش! 

راننده سرویسمون یک پیرمرد هشتاد ساله ولی سرح...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
تاکسی زندگی
2020-05-19 14:01:47

اگر تاکسی زندگیت رو اشتباه سوار شدی هر جا این موضوع رو فهمیدی، همونجا درجا حساب کن و پیاده شو

...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
تلنگر روباه-من مسئول گلم هستم
2020-05-17 06:46:57

روباه گفت: « همان مقدار وقتی ڪه برای گلت صرف ڪرده‌ای باعث ارزش و اهمیت گلت شده است.»

شازده...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
برای شروع و قدم گذاشتن در راه حقیقت چند اصل را باید مورد توجه قرار داد
2020-05-18 13:43:53

اولین اصل اینست: *در زمان حال زندگی کنید.

برای چند روز از عادت قدیمی خود دست بردارید و راجع...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
جاذبه ذهن
2020-05-17 05:44:05

🌸 داروي تو در خودت هست، اما آگاه نیستي و درد تو نیز از خودت است، اما نميبیني و تو كتاب الهي هستي...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
قانون خلا و ثروت
2020-05-13 09:30:36

💥قانون خلا می گوید اگرچیزی را واقعا می خواهی برایش فضای خالی ایجادکن.مثل اکسیژن که تا ازریه ما بی...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ما آن کسی را که میخواهیم جذب نمیکنیم
2020-05-16 07:22:16

‏ما آن کسی را که میخواهیم جذب نمیکنیم ،ما دقیقا همان کسی که هستیم را به سمت خود جذب میکنیم !

<...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
برای تغییر در اوضاع زندگییتان
2020-05-14 06:12:08

برای تغییر در اوضاع زندگییتان 

خود را به چالش نیندازید، 

توسط احساسات م...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
وب گردی