هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: تلنگر امروز
پیرزنی با چتر می رقصید
2020-07-03 05:01:54

پیرزنی ڪه با چتری در دستش زیر باران می رقصید، دیوانه نبود ؛ او فقط بیش از همه ما قدر لحظه ها را م...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
ای کاش آنقدر آب داشتم
2020-07-03 05:01:54

ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم و آنقدر آتش داشتم 

تا بهشت را میسوزاندم<...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت
2020-06-28 10:36:47

روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت!دلیلش را پرسیدند گفت: شیر دستور داده تا گردن همه زرافه ها را بز...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند
2020-06-28 10:36:47

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …

به میزان هویتشان به...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
کلمه‌ ها گلوله‌های ناپیدایی هستند
2020-06-17 05:42:04

مراقب حرفایی که میزنید و مینویسید باشید ، کلمه‌ها گلوله‌های ناپیدایی هستند 

که از جسم...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
خانه های بزرگ اما خانواده های کوچک داریم
2020-06-16 06:21:20

◾️خانه های بزرگ اما خانواده های کوچک داریم، مدرک تحصیلی بالا اما درک پایینی داریم، بی هیچ ملاحظه...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
زندگی خیلی ساده است
2020-06-15 06:31:18

زندگی خیلی ساده است. در پنج عبارت خلاصه میشود؛ که آنها اسرار حیات آدمیست!

- آدمی باید بتوان...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺳﯿﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ
2020-06-24 02:42:12

🔅ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ، ﺳﯿﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ.ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
سالها پیش تو اداره پُست یه سمت بهم دادن
2020-06-08 07:14:28

سالها پیش تو اداره پُست یه سمت بهم دادن با دفترو دستڪ ،نسبت به سن ڪمم سِمَت دهن پرڪنی بود، دفتر ر...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
فقر همه جا سر میکشد
2020-06-07 14:59:17

میخواهم بگویم؛ فقر همه جا سر میکشد …فقر ، گرسنگی نیست، عریانی هم نیست …

فقر ،حتی گاهی زیر ش...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ابلیس و طناب شیطان
2020-05-31 12:24:39

مردي کنار بيراهه اي ايستاده بود. ابليس را ديد که با انواع طنابها به دوش در گذر است. کنجکاو شد و پ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
ﺣﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ
2020-06-04 04:43:06

ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !

ﺯﺑﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ !

ﻭﻟﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑ...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه