هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
پست های مرتبط با دسته بندی: پند آموز
عادت ها می توانند انسان را نابود کنند
2020-07-03 05:01:54

عادت ها می توانند انسان را نابود کنند...کافی است انسان به گرسنگی، رنج بردن

و زیر ستم بودن ع...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
در دنیای قضاوت ها تنها به این نکته توجه می شود که دیگران بر اساس نظر ما چگونه اند؟
2020-06-30 02:41:37

در دنیای قضاوت ها، تنها به این نکته توجه می شود که «دیگران بر اساس نظر ما چگونه اند؟»؛

▪️فر...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد کارگاه نجاری شد
2020-06-28 10:36:47

شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد کارگاه نجاری شد.همینطورکه مار گشتی میزد بدنش به اره گیر کرد...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
چه فرقی می کند چه کسی بحث را شروع کرد که دعوا را ادامه داد
2020-06-28 10:36:47

اگر یک ما دارید..چه فرقی می کند چه کسی بحث را شروع کرد که دعوا را ادامه داد، رویش را برگرداند،کلا...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
من معمولا خیلی فکر میکنم
2020-06-28 10:36:47

#من معمولا خیلی فڪر میڪنم ...یه خصلت همیشگی ڪه دارم اینڪه به فڪر آدما باشم ...

حالشون برام...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
چهل درس در ۹۰ سالگی
2020-06-19 07:08:41

۴۰ درس در ۹۰ سالگی "رجینابرت ، مقاله نویس ۹۰ ساله ،اوهایو" این ۴۰ درسی را که آموخته است به مناسبت...


ادمین

مطالعه: 3 دقیقه
ملا نصرالدین در خیابان پی چیزی می گشت
2020-06-19 05:33:58

💞ملا نصرالدین در خیابان پی چیزی می گشت. کسی از او پرسید: ملا دنبال چه می گردی؟ 

ملا گف...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند
2020-06-16 07:36:20

➕ در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.

خارپشتها تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
چند جمله مفید از جورج برنارد شاو
2020-06-17 05:42:04

🔻عده بسیار کمی از مردم در طود سال بیش از دو یا سه بار فکر میکنند من به شهرتی بین المللی دست یافتم...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه
گویند ملا مهرعلی خویی
2020-06-15 06:31:18

گویند:ملا مهرعلی خویی، روزی در ڪوچه دید دو ڪودڪ بر سر یڪ گردو با هم دعوا می‌ڪنند.

به خاطر ی...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
دزدی از نردبان خانه ای بالا رفت
2020-06-14 05:24:45

✨دزدی از نردبان خانه ای بالا رفت. از شیار پنجره شنید که کودکی می پرسید: خدا کجاست؟ 

💫ص...


ادمین

مطالعه: 1 دقیقه
گویند برای پادشاهی مردی آوردند که هنرنمایی فراوانی بلد بود
2020-06-14 05:22:16

گویند برای پادشاهی مردی آوردند که هنرنمایی فراوانی بلد بود. شاه بر مسند خود تکیه زد و مردِ هنرمند...


ادمین

مطالعه: 2 دقیقه