هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
وبلاگ
بهترین هدیه
2021-04-09

1 _ بهترین هدیه برای پدر، عزت است.

2_ بهترین هدیه برای مادر، احترام است.

3_ بهترین هدیه برای استاد، احوال پرسی است.

4_ بهترین هدی...


ادمین

مطالعه:یک دقیقه
ماشینت که جوش می آورد
2021-04-09

ماشینت که جوش می آورد ...

حرکت نمی کنی... کنار زده و می ایستی❗️

وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد ?


خودت هم همینطوری...☝️...


ادمین

مطالعه:یک دقیقه
یک روز دیگر به او تلفن کر...
2021-04-09

حتی یک روز دیگر به او تلفن کردم و پرسیدم کلمۀ fix را چطور هجّی می‌کنند.

یکسال بعد از شهر کوچکمان (پاسیفیک نورث وست) به بوستن نقل مکان کردیم و...


ادمین

مطالعه:سه دقیقه
به خاطر 3 چیز هیچگاه کسی...
2021-04-08

به خاطر 3 چیز هیچگاه کسی رو مسخره نکن:


❣️1_چهره

❣️2_والدین

❣️3_زادگاه


? چون انسان هیچ گاه حق انتخابی...


ادمین

مطالعه:یک دقیقه
زمین گرد است یا زمان
2021-04-08

زمین گرد است یا زمان 


در ٤ سالگى … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار

در ٦ سالگى … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه از مدرسه<...


ادمین

مطالعه:یک دقیقه
شخصی میگفت من سی سال دارم
2021-04-07

شخصی میگفت: «من سی سال دارم.»

بزرگی به او خرده گرفت و گفت:

«نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.»ادمین

مطالعه:یک دقیقه
سه تا "خ" را فراموش نکن
2021-04-07

* سه تا "خ" را فراموش نکن : 

خدا ... خوبی ... خنده ...


* برای سه تا " و " ارزش قائل باش :

وقت ... وفاداری ... وجد...


ادمین

مطالعه:یک دقیقه
پیر شدن ربطی به شناسنامه...
2021-04-06

پیر شدن ربطی به شناسنامه ندارد 


-همین که دیگر میل خرید 

یک جوراب سپید را نداشته باشی 

-همین که صدای زنگ...


ادمین

مطالعه:یک دقیقه
زندگی تلگرامی
2021-04-06

? زندگی تلگرامی یا....!!!!!!!? 


داشتیم زندگیمون را می‌کردیم ها مثل بچه آدم به قول معروف یه گوشه نشسته بودیم و ماستمون را می‌خ...


ادمین

مطالعه:دو دقیقه
خانم معلم در دفتر تنها بو...
2021-04-05

?معلم دانا?


خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد.


خانم...


ادمین

مطالعه:پنچ دقیقه
یه روز یه نفر میره سبزی ف...
2021-04-05

یه روز یه نفر میره سبزی فروشی تا کاهو بخره...


عوض اینکه کاهوهای خوب را سوا کند ، همه ی کاهو های نامرغوب را سوا میکنه و میخره.ازش م...


ادمین

مطالعه:دو دقیقه
قطره عسلی بر زمین افتاد
2021-04-04

قطره عسلی بر زمین افتاد، مورچه کوچکی آمد و از آن چشید و خواست که برود اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود، پس برگشت و جرعه دیگری نوشید ...


ادمین

مطالعه:دو دقیقه